Experience

Experience is een werkervaringsproject wat zich richt op het aanbod van ervaringsplaatsen en beschutte werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Experience is primair een opstap naar “gewoon” werk.Het werkervaringsproject is opgezet binnen het warehouse van plasticflessen.nl en hd packaging en is een uniek concept wat de maatschappelijke vraag om arbeidsparticipatie, en het bedrijfsleven, bij elkaar brengt.Experience biedt kansen voor arbeidsparticipatie binnen het reguliere warehousing proces van plasicflessen.nl. en hd packaging. Binnen het project zijn er diverse arbeidsprocessen waarin mensen kennis kunnen maken en ervaring op kunnen doen in een commercieel bedrijf. Experience wil aansluiten bij individuele ervaringsdoelen door samen te zoeken naar passende taken of rollen binnen het reguliere arbeidsproces.Voor veel mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om op een beschutte manier in een commercieel bedrijf aan het werk te gaan. Het is moeilijk om de juiste begeleiding en op maat gesneden werkzaamheden te krijgen.Bedrijven zijn vaak niet in staat om hun eigen werkprocessen zo in te richten, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een commercieel bedrijf aan het werk kunnen. Als meewerker bij plasticflessen.nl is dat wel mogelijk, omdat wij professionele begeleiders op de werkvloer hebben, die samen met de mee werkers alle voorkomende taken uitvoeren.Experience wil mensen graag ‘die ervaring’ geven die een opstap kan bieden tot doorstroom naar een reguliere baan.